top of page

За Гавраил Панчев

Творческа дейност:

1983 – 1989 г - Основател и ръководител на градски литературен клуб. Главен редактор на списанията „Училище и литература” и „Светове”, Самиздат

1999 – 2001 г. – член на Дружеството на българските писатели – град Пловдив

1996 г. – включен в Енциклопедия „Кой кой е в българската култура?” /разпространявана в Европа/

 

Публикации (1989 – 2022 г.):

Книги:

- Алеко Константинов. Биография в три тома, второ издание, 2022, изд. Фабер

- Между робството и свободата – сборник статии, изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1994 г.

- Промяната, сборник 4 студии, 1994 г.

- Убийството на Алеко Константинов – изд. Литературен форум, София, 1997 г.

„Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, първо издание, 1998 г.

- „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, второ преработено и допълнено издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 1999 г.

- „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, трето преработено и допълнено издание, 2000 г.

- Алеко Константинов. Биография в три тома, 2003, 2008 г.

- Отвъд реалността и утопията. Сборник статии, изд. Литературен форум, София, 2018 г.

 

Статии и студии:

Над 50 статии и студии публикувани в периода 1989 – 2019 г. на философска, политическа и културна тематика.

 • Патриотизъм или патриотизми - публикувана в Ценности и общност - cao.bg, 2019

 • Знание, познание и самопознание - публикувана в Ценности и общност - cao.bg, 2019

 • Между свободата и робството - публикувана във в. “Век 21”, 12.ІХ.1990 г., бр. 24, 2019

 • Революция и история - публикувана в Ценности и общност - cao.bg, 2019

 • Досиетата: българската Шехерезада

 • Консерватизмът вчера и днес - публикувана в Ценности и общност - cao.bg, 2018

 • Либерализмът – между вчера и днес - публикувана в Ценности и общност - cao.bg, 2018

 • Училището през Възраждането. Пазвите на Българщината, в. „Комсомолска искра”, година ХХХI, бр. 21 (1567), 22.05.1989 г.

 • История затичана към рая? – в. „Свобода”, год. I, бр. 7, 25.04.1990

 • Акордантите на Стамболийски задават неудобни въпроси – в. „Марица”, 30.08.1991 г.

 • Между свободата и робството – „Век 21”, бр. 24, 12.09.1990 г.

 • Училището - вчера и днес, в. „Християндемокрация”, 13.09. – 20.09.1990 г.

 • Цалапица между истината и наглостта – в. „Век21”, бр. 21 (110), 27.05-02.06.1992 г.

 • Патология на комуниста, в. „Век 21”, бр. 26 (115), 01.07 – 07.07.1992 г.

 • Телевизионни готвачи забъркаха цалапишка манджа по вкуса на БСП – „Пловдивски новини”, г. I, бр. 46, 22.05.1992 г. /заглавието е на вестника/

 • Гневът на разума – в. „Век21”, бр. 46 (135), 18.11-24.11.1992 г.

 • Анонимната интелигенция – в. „Лит. форум”, бр. 33, 19-25.08.1992 г.

 • Алиби за литературата – в. „Лит. форум”, бр. 40, 7-13.10.1992 г.

 • Промяната. Философски аспекти – в. „Лит.форум”, бр. 45 (123), 11-17.11.1992 г.

 • Учителят в България  - в. „Царство България”, бр. 8, г. I, 26.11.-02.12.1992, бр. 9, г. I, 03.12.-09.12.1992 г; бр. 10, г. I,10.12.-16.12.1992 г.

 • История на българското образование. Метаморфози – в. „АзБуКи”, г. II,бр. 50 (86), 16-22.12.1992 г.

 • Учителят като професионалист – в. „Век 21”, г.4, бр. 11, 17-23.03.1993 г.

 • Футболът е отражение на културата, успокояващо е, ако тя идва от Европа – в. „Марица”, г. II, бр. 406, 08.10.1992 г. /заглавието е на вестника/

 • Конфликтът общини – правителство – в. „Век21”, г. 4, бр.43, 27.10-02.11.1993 г.

 • Демократичната промяна или правителството на Беров – в. „Пловдивски общински вестник”, бр. 41, 15-21.10.1993 г.

 • Клопката на успеха – в. „Век21”, год. 4, бр. 4, 27.01.-02.02.1993 г.

 • Читалището – в. „Лит. форум”, бр. 9 (139), 03-09.03. 1993 г.

 • Аутсайдерът – в. „Лит. форум”, бр. 30 (160), 28.07-03.08.1993 г.

 • Залезът на истината – в. „Лит. форум”, бр. 40 (170), 06-12.10.1993 г.

 • Стефан Стамболов и българската политика – в. „Лит. форум”, бр. 4 (186), 26.01-01.02.1994 г.

 • На училището с... разум -  в. „Век 21”, бр. 15, г. 5, 20.04-26.04.1994 г.

 • Живков като идеолог на... днешния ден – в. „Век 21”, г. V,  бр. 8 (199), 23.02- 01.03.1994 г.

 • Смъртта на бесилката – в. „Лит. форум”, бр. 7 (189), 16-22.02.1994 г. /част от студия за Васил Левски/

 • СДС пред изборите за местна власт – в. „Век21”, бр. 12, г. 6, 22-28.03.1995 г.

 • Как да спечелим местните избори – в. „Демокрация”, бр. 46 (1540), 23.02.1995 г.

 • Защо СДС трябва да спечели изборите за местна власт – в. „Век21”, бр. 18, г. 6, 3-9.05.1995 г.

 • Потрес – в. „Лит. форум”, бр. 22, 31.05 – 06.06.1995 г.

 • Проблемите на БСП или тоталитарната държава – в. „Век 21”,бр. 38, г. 6,08-14.11.1995 г.

 • Философия на политическия избор и неговите социални последици според книгата „Бай Ганю” на Алеко Константинов – в. „Лит. вестник”, бр. 34, г. 5, 25-31.10.1995 г.

 • Защо СДС не спечели местните избори? – в. „Век 21”, г. 7, бр. 9 (290),13- 19.03.1996 г. 

 • Управлението на БСП и въпросът за кадрите – в. „Век 21”, г. 7, бр. 2 (283), 25 - 30.01.1996 г.

 • Либерализмът и консерватизмът във и около книгата „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинв – в. „Век 21”, г. 7, бр. 17 (298), 08-14.05.1996 г.

 • Философия на провала – в. „Век 21”, бр. 22 (303), г. 7, 13-20.10.1996 г.

 • Бай Ганю. Книга за властта – в. „Лит. форум”, бр. 21 (279), 05-11.06.1996 г., бр. 22 (280), 12-18.06.1996 г.

 • Спомен от Радилово (пътепис) – в. „Лит. форум”, бр. 33, 16-22.10.1996 г.

 • Убийството – в. „Лит. форум”, бр. 17 (318), 07-13.05.1997 г., бр. 18 (319 ),14 - 20.05.1997 г. (Статията е част от изследване на убийството на Алеко Константинов)

 • Власт и знание според „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов – в. „Век 21”, бр. 7 (321), г. 8, 14-20.03.1997 г., бр. 9 (322), г. 8, 21-27.03.1997 г.

 • Корупцията – в. „Време – 2001”, бр. 24 , г. III, 15.06.2000 г., Пз.

 • Михаил Такев, Алеко Константинов и още нещо – в. „Дунавско дело”,г. ХLVII, 5-11.05.2000 г., Свищов и бр. 20, г.  ХLVII, 19-25.05.2000 г.

 

Списания:

 • Комунизмът като комунизъм – сп. „Филососфски алтернативи”, бр. 6, 1993 г. 

 • Промяната, политиката и политиците – сп. „Нация и политика”, бр. 3, м. ноември , 1993 г. ; бр. 4, м. декември, 1993 г.

 • Едни хора се връщат от миналото – сп. „Тракия”, бр. 1, 1994 г.

 • Психология на промяната – сп. „Демократически преглед”, г. ХХVII, бр.4 , 1994 г., с. 29-48

 • Футбол, политика и общество – сп. „Демократически преглед”, бр. 4 – 5, 1996 г.

 • „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: същото и другото – сп. „Демократически преглед”, книга 32, лято 1997 г.

 

Образование:

1968 - Завършено основно образование

1978 – Завършено средно образование

1982 – Завършено висше образование, сп. „Българска филология”, Пловдивски Университет „П. Хилендарски”

GPanchev.jpg
bottom of page